Youtube Analytics API’ını Kullanarak Hangi Metrikleri Alabilirsiniz?

0
99

Youtube Analytics API’ını Kullanarak Hangi Metrikleri Alabilirsiniz?

Eğer gerçek zamanlı, size özel ve kendi formatınızda Youtube Analytics raporları oluşturmak istiyorsanız YouTube Analytics API’nı kullanarak aşağıdaki metrikleri alabilirsiniz.

Bu metrikler, kullanıcı aktivitesinin, reklam performansının veya tahmini gelirin münferit ölçümleridir. Kullanıcı aktivite metriklerini, video görüntüleme sayılarını ve etkileşimlerini (beğenilenler ve beğenmeyenler) içerir.

Temel metrikler;

YouTube Analytics API’ın da aşağıdaki 13 ana metriği sisteminize gerçek zamanlı olarak alabilirsiniz. Her birinin ne anlama geldiğini ve alt kırılımlarını aşağıda göreceksiniz. Ancak önümüzdeki günlerde Youtube için kullanılan örnek performans raporlarını ve kullanabileceğiniz raporlama araçlarını da paylaşıyor olacağız.

 • Ek Açıklama Tıklama Oranı (Annotation Click Through Rate
 • Ek Açıklama Kapatma Oranı (Annotation Close Rate)
 • Ortalama İzlenme Süresi (Average View Duration)
 • Yorumlar (Comments)
 • İzlenen Tahmini Dakika Sayısı (Estimated Minutes Watched)
 • Tahmini Gelir (Estimated Revenue)
 • Beğenme (Likes)
 • Beğenmeme (Dislikes)
 • Paylaşım (Shares)
 • Kazanılan Abone (Subscribers Gained)
 • Kaybedilen Abone (Subscribers Lost)
 • Görüntüleyen Yüzdesi (Viewer Percentage)
 • Görüntüleme (Views)

İzlenme (Görüntüleme) Metrikleri

Görüntüleme (Views)

Bir videonun kaç kez görüntülendiğini gösterir. Oynatma listesi raporunda ise bir videonun bir oynatma listesi içinde kaç kez görüntülendiğini gösterir.

Kırmızı Görüntülemeler (Red Views)

Bir videonun YouTube Red üyeleri tarafından kaç kez görüntülendiği sayısını verir.

Görüntüleyici Yüzdesi (viewer Percentage)

Videoyu veya şarkı listesini izlerken oturum açmış izleyicilerin yüzdesi. Bu temel bir metriktir.

İzleme süresi metrikleri

İzlenen Tahmini Dakika Süresi (Estimated Minutes Watched)

Kullanıcıların ilgili kanal, içerik sahibi, video veya oynatma listesi için videoları izledikleri dakika süresi.

Red İzlenen Tahmini Dakika Süresi (Estimated Red Minutes Watched)

YouTube Red üyelerinin bir videoyu izledikleri dakika süresi.

Ortalama Görüntüleme Süresi (Average View Duration)

Video oynatımlarının saniye cinsinden ortalama uzunluğu. Bir çalm

Ortalama İzleme Yüzdesi (Average View Percentage)

Video oynatma sırasında bir videonun ortalama izlenme yüzdesi.

Bağlılık Metrikleri (Engagement Metrics)

Yorumlar (Comments)

Kullanıcıların bir videoya kaç kez yorum yaptığı sayısı.

Beğeni (Likes)

Kullanıcıların bir videoyu beğenme sayısı

Beğenmeme (Dislikes)

Kullanıcıların, bir videoyu beğenmeme sayısıdır

Paylaşım (Shares)

Kullanıcıların “paylaş” düğmesini kullanarak bir video paylaşma sayısı.

Kazanılan Abone (Subscribers Gained)

Kullanıcıların bir kanala abone olma sayısı.
Kanallar, video izleme sayfası, kanal sayfası veya YouTube ana sayfasındaki rehberden de dahil olmak üzere çeşitli yerlerden yeni abone kazanabilirler veya kaybedebilirler.

Kaybedilmiş Abone (Subscribers Lost)

Kullanıcıların bir kanalın aboneliğinden çıkış sayısıdır.
Bu metriğin verisi, abone kazanılmış metriğine benzer şekilde raporlanır. Bu metrik kanal raporunda, kullanıcıların bir kanalı kullanarak abonelikten çıkabilecekleri herhangi bir mekanizma yoluyla kaybedilen aboneleri içerir.

Çalma Listelerine Eklenen Video Sayısı (Videos Added To Playlists)

Videoların herhangi bir YouTube oynatma listesine eklenme sayısı. Videolar, video sahibinin oynatma listesine veya diğer kanalların oynatma listelerine eklenmiş olabilir.
Bu metrik, videoların “Daha Sonra İzle” çalma listesi gibi varsayılan oynatma listelerine eklenme sayısını da içerir. Bununla birlikte, bir videonun otomatik olarak eklendiği oynatma listesi veya kullanıcının izleme geçmişi gibi oynatma listelerini saymaz.
Bu metrik, kullanıcı bir oynatma listesine bir video eklediğinde ve ardından Youtube oynatma listesinden kaldırıp tekrar eklediğinde bu değer, bir videonun oynatma listesine iki kez eklendiğini anlamına gelen mutlak bir sayı verir.

Çalma Listesinden Çıkarılan Videolar (Videos Removed From Playlists)

Videonun herhangi bir YouTube oynatma listesinden kaldırılma sayısı. Videolar video sahibinin oynatma listesinden veya diğer kanalların oynatma listelerinden de kaldırılmış olabilir.
Bu değer, videoların “Daha Sonra İzle” gibi varsayılan bir oynatma listesinden kaldırılma sayısını da içerir.

Oynatma listesi metrikleri (Playlist metrics)

Oynatma Listesi Başlatma (Playlist Starts)

İzleyicilerin bir oynatma listesini yürütmeye başlatma sayısı. Bu metrik yalnızca web’de gerçekleşen oynatma listesi görünümlerini içerir.

Playlist Başına Başlatma Sayısı (Views per Playlist Start)

Bir oynatma listesi her başlatıldığında gerçekleşen ortalama video görüntüleme sayısı. Bu metrik yalnızca web’de gerçekleşen oynatma listesi görünümlerini içerir.

Oynatma Listesinde Geçirilen Ortalama Süre (Average Time In Playlist)

Bir izleyicinin, oynatma listesi başlatıldıktan sonra bir oynatma listesindeki videoları tahmini ortalama izleme süresi. (dakika olarak) Bu metrik yalnızca web’de gerçekleşen oynatma listesi görünümlerini içerir.

Ek Açıklama Metrikleri (Annotations metrics)

Ek Açıklama Gösterimleri (Annotation Impressions)

Toplam ek açıklama gösterimi sayısı.

Tıklanabilir Ek açıklama Gösterimleri (Annotation Clickable Impressions)

Görüntülenen ve tıklanabilecek ek açıklama sayısı.

Ek Açıklama Tıklamaları (Annotation Clicks)

Tıklanan ek açıklamaların sayısı.

Ek Açıklama Tıklama Oranı (Annotation Click Through Rate)

Videoyu izleyenlerin, tıkladığı ek açıklamaların tıklanabilir ek açıklama gösterim sayısına oranı.

Kapanabilir Ek Açıklama Gösterimi (Annotation Closable Impressions)

Görüntülenen ve kapatılabilen ek açıklama sayısı.

Ek Açıklama Kapama Sayısı(Annotation Closes)

Kapatılan ek açıklama sayısı

Ek Açıklama Kapama Oranı ( (Annotation Close Rate)

Görüntüleyenlerin kapattığı ek açıklamaların toplam açıklama gösterim sayısına oranı.

Kart Metrikleri (Card metrics)

Kartlar, izleyicileri belirli (uygun siteler listesinden) bir URL’ye yönlendirebilir ve kartın türüne göre özelleştirilmiş resimler, başlıklar ve harekete geçirici mesajlar gösterebilir.

Kart Gösterimleri (Card Impressions)

Kartların görüntülenme sayısını verir. Kart paneli açıldığında, video kartlarının her biri için bir kart log’u kaydedilir.

Kart Tıklamaları (Card Clicks)

Kartların kaç kez tıklandığını gösterir.

Kart Tıklanma Oranı (Card Click Rate)

Kart tıklamalarının kart gösterimlerine oranı olarak hesaplanır.

Kart Teaser Gösterimleri (Card Teaser Impressions)

Kart teaser’ının gösterilme sayısı. Video görüntüleme, birden fazla teaser gösterimi oluşturabilir.

Kart Teaser Tıklamaları (Card Teaser Clicks)

Kart teaser’a yapılan tıklamaların sayısı.

Kart Teaser Tıklama Oran (Card Teaser Click Rate)

Kart teaser’ının tıklama sayısının, kart oyununun toplam gösterim sayısına oranı olarak hesaplanır.